Regjeringen kutter i avisombæringen i Distrikts-Norge. Du kan miste avisa di om et år!

Protestér her

Vil du sende postkort til regjeringen for å protestere mot kuttet i avisombæringen? Fyll ut skjemaet under, så tar vi oss av resten.


Se hvordan postkortet ser ut
Personvernerklæring

Hva vil den nye postloven innebære?

Om et år kan det være slutt på avislevering der du bor.

I dag leser nesten halvparten av alle nordmenn en papiravis hver dag. Det er mulig fordi Posten leverer 173.000 aviser på hverdager i områder hvor det ikke finnes avisbud.

Vi har et bredt mediemangfold, og de over 150 norske lokalavisene er avgjørende for et levende lokaldemokrati. Avisene er med på å holde Norge sammen og bidrar til at ulike stemmer i hele landet hører og forstår hverandre.

Nå vil regjeringa kutte antall postombæringsdager til 2,5 dag i snitt, på en slik måte at avislevering ikke blir mulig*. Det gjør at nesten 400.000 nordmenn nå står i fare for å miste tilgangen til daglige aviser. Et titalls aviser står i fare for å måtte legge ned.

Det er mulig å stoppe dette. Vi krever at avisa skal fram, også i distriktene.

Bli med å redde avisene.

* Forslaget som er sendt ut på høring, innebærer avislevering mandag, onsdag og fredag den første uka, og tirsdag og torsdag uka etter. Slik at det i snitt blir avislevering 2,5 dag i uka.

Les mer

Hvem kan miste avisa?

Redaktøropprop: Fortsatt avislevering i hele landet

Nesten halvparten av alle nordmenn leser en papiravis daglig. Norge har et unikt mediemangfold med riksaviser, regionaviser, nisjeaviser og ikke minst en flora av lokalaviser rundt om i hele landet; aviser som er avgjørende for et velfungerende demokrati.

Avisene er fundamentet for å holde nasjonen sammen og bidrar til at ulike stemmer i hele landet hører og forstår hverandre.

Digitaliseringen går fort, også for mediene, og de fleste aviser publiserer både på papir og nett. Men papiravisa står fortsatt for det meste av inntektene som finansierer den viktige journalistikken. Journalistikken har likevel først verdi når den kommer fram til leserne. Da er distribusjon til alle abonnenter en forutsetning.

Posten leverer hver dag nesten 200.000 aviser til abonnenter som ikke bor i områder med avisbud. Regjeringen arbeider nå med å endre postloven slik at Posten ikke lenger skal ha daglig ombæring. Det er lokalavisene som er mest avhengige av ombæring med Posten, og endringene vil derfor særlig ramme distriktene. Posten er en viktig infrastruktur i landet vårt, og kan ikke bare måles bedriftsøkonomisk. Vi frykter at færre dager med postombæring vil spenne bein under mange lokalaviser og skape uakseptable skiller mellom by og land i tilgangen på nyheter.

Det må være et offentlig ansvar å sørge for en infrastruktur for daglig distribusjon av aviser, helst gjennom daglig postomdeling, eller ved alternativ avisomdeling i hele landet.

Grunnlovens §100 slår fast at staten skal legge til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale. Dette betyr også å sikre folk tilgang til nyheter. Vi ber politikere i alle partier om å bidra til å sikre distribusjon for aviser i hele landet når forslaget til ny postlov snart skal behandles.

Vil din avis også signere oppropet? Send mail til post@avisaskalfram.no

Les resten av oppropet og se hvem som har signert

Oppropet på nynorsk