Regjeringen kutter i avisombæringen i Distrikts-Norge. Du kan miste avisa di om et år!

Protestér her

Vil du sende postkort til regjeringen for å protestere mot kuttet i avisombæringen? Fyll ut skjemaet under, så tar vi oss av resten.


Se hvordan postkortet ser ut
Personvernerklæring

Hva vil den nye postloven innebære?

Om et år kan det være slutt på daglig avislevering der du bor.

I dag leser nesten halvparten av alle nordmenn en papiravis hver dag. Det er mulig fordi Posten leverer 173.000 aviser på hverdager i områder hvor det ikke finnes avisbud.

10. april kom regjeringens forslag til ny postlov. De vil kutte i postombæringen og kun sørge for avislevering tre dager i uka. Det betyr at 75.000 abonnenter og 200.000 lesere ikke lenger vil få avisens sin daglig. Regjeringens lovforslag vil vil skape uakseptable skiller mellom by og land i tilgangen på nyheter, og vi frykter det vil spenne bein under flere aviser.

Vi har et bredt mediemangfold i Norge. Lokal- og regionsavisene og de meningsbærende avisene er avgjørende for et levende lokaldemokrati. Avisene er med på å holde Norge sammen og bidrar til at ulike stemmer i hele landet hører og forstår hverandre.

Vi krever at avisa skal fram, også i distriktene.

Bli med å redde avisene.

Les mer

Les mer om forslaget til ny postlov

Postkutt rammer hardt – Klassekampen

■ Regjeringens endringer av postloven behandles i statsråd i dag
■ 75.000 abonnenter mister papiravisa

dagens.klassekampen.no

Post rekviem for likeverdige tjenester – Nationen

Onsdag behandles forslaget til ny postlov i statstråd. Forslaget innebærer at det blir utkjøring av post to og en halv dag i uka – altså to dager den ene uka, og tre i den neste. Ifølge NTB vil reduksjonen i posttilbudet innføres fra 1. juli 2020.

nationen.no

Redaktøropprop: Fortsatt avislevering i hele landet

Nesten halvparten av alle nordmenn leser en papiravis daglig. Norge har et unikt mediemangfold med riksaviser, regionaviser, nisjeaviser og ikke minst en flora av lokalaviser rundt om i hele landet; aviser som er avgjørende for et velfungerende demokrati.

Avisene er fundamentet for å holde nasjonen sammen og bidrar til at ulike stemmer i hele landet hører og forstår hverandre.

Digitaliseringen går fort, også for mediene, og de fleste aviser publiserer både på papir og nett. Men papiravisa står fortsatt for det meste av inntektene som finansierer den viktige journalistikken. Journalistikken har likevel først verdi når den kommer fram til leserne. Da er distribusjon til alle abonnenter en forutsetning.

Posten leverer hver dag nesten 200.000 aviser til abonnenter som ikke bor i områder med avisbud. Regjeringen arbeider nå med å endre postloven slik at Posten ikke lenger skal ha daglig ombæring. Det er lokalavisene som er mest avhengige av ombæring med Posten, og endringene vil derfor særlig ramme distriktene. Posten er en viktig infrastruktur i landet vårt, og kan ikke bare måles bedriftsøkonomisk. Vi frykter at færre dager med postombæring vil spenne bein under mange lokalaviser og skape uakseptable skiller mellom by og land i tilgangen på nyheter.

Det må være et offentlig ansvar å sørge for en infrastruktur for daglig distribusjon av aviser, helst gjennom daglig postomdeling, eller ved alternativ avisomdeling i hele landet.

Grunnlovens §100 slår fast at staten skal legge til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale. Dette betyr også å sikre folk tilgang til nyheter. Vi ber politikere i alle partier om å bidra til å sikre distribusjon for aviser i hele landet når forslaget til ny postlov snart skal behandles.

Vil din avis også signere oppropet? Send mail til post@avisaskalfram.no

Les resten av oppropet og se hvem som har signert

Oppropet på nynorsk