PÅ BILDET: Bjørn Kristoffer Bore (sjefredaktør Vårt Land), Irene Halvorsen (sjefredaktør Nationen) og Mari Skurdal (ansvarlig redaktør Klassekampen) overleverer kampanjens underskrifter til Jon Georg Dale, samferdselsminister. Foto: Maria Gossé

Takk til alle som har skrevet under

Vi har nå overlevert 13 693 signaturer til regjeringen. Denne kampanjen er dermed avsluttet, men kampen for fortsatt avislevering fortsetter!

Regjeringen kutter i avisombæringen i Distrikts-Norge. Du kan miste avisa di om et år!

Hva vil den nye postloven innebære?

Om et år kan det være slutt på daglig avislevering der du bor.

I dag leser nesten halvparten av alle nordmenn en papiravis hver dag. Det er mulig fordi Posten leverer 173.000 aviser på hverdager i områder hvor det ikke finnes avisbud.

10. april kom regjeringens forslag til ny postlov. De vil kutte i postombæringen og kun sørge for avislevering tre dager i uka. Det betyr at 75.000 abonnenter og 200.000 lesere ikke lenger vil få avisens sin daglig. Regjeringens lovforslag vil vil skape uakseptable skiller mellom by og land i tilgangen på nyheter, og vi frykter det vil spenne bein under flere aviser.

Vi har et bredt mediemangfold i Norge. Lokal- og regionsavisene og de meningsbærende avisene er avgjørende for et levende lokaldemokrati. Avisene er med på å holde Norge sammen og bidrar til at ulike stemmer i hele landet hører og forstår hverandre.

Vi krever at avisa skal fram, også i distriktene.

Bli med å redde avisene.

Les mer